Prisijungimo vardas:
Slaptažodis:

NAUJIENOS APIE PROJEKTĄ STUDIJOS PARTNERIAI KONTAKTAI VIRŠUS
 
 
Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programa

NanoStudijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turėsiančius įtakos sparčiam aukštųjų technologijų vystymuisi Lietuvoje.
Nanotechnologijų mokykla 4 2010-11-30
Nanodarinių tyrimas ir formavimas elektrocheminiais ir atominių jėgų mikroskopijos metodais Plačiau
Administracinio personalo posėdis 2008-11-07
2008 m. gegužės 30 d. (penktadienį) 16 val. Analizinės chemijos auditorijoje vyks projekto administracinio personalo posėdis Plačiau
Administracinio personalo posėdis 2008-05-19
2008 m. gegužės 19 d. (pirmadienį) 10 val. Analizinės chemijos auditorijoje vyks projekto administracinio personalo posėdis Plačiau
Nanotechnologijų seminaras 2008-05-07
Š.m. gegužės 19 dieną vyks Nanotechnologijų seminaras Plačiau
Administracinio personalo posėdis 2008-04-21
2008 m. balandžio 23 d. (trečiadienį) 16 val. Analizinės chemijos auditorijoje vyks projekto išplėstinio administracinio personalo posėdis Plačiau
Naujienų archyvas.
APIE CENTRĄ

Nanotechnologijų ir medžiagotyros centras
(NanoTechnas)

Centro darbuotojų sąrašas

Centro darbuotojų publikacijų sąrašas

Projektas skirtas įkurti Nanotechnologijų ir medžiagotyros centrą (NanoTechnas) su adekvačia mokomąja ir moksline nano- srities technologine ir eksperimentavimo (charakterizavimo) įranga, užtikrinančia aukštųjų technologijų specialistų rengimą ir šiuolaikinių mokslinių taikomųjų tyrimų plėtrą.
Projekto vykdymo metu bus įsigyta ir sumontuota moderni nanotechnologijų įranga. Taip bus stengiamasi gerinti švietimo kokybę, modernizuojant mokymosi aplinką ir gerinant švietimo infrastruktūrą. Šis projektas modernizuos nanomokslų mokymosi aplinką, ir suteiks galimybę įvesti efektyvesnes technologijų programas, parengti mokomąją bazę, atitinkančią ES mokslinių tyrimų ir studijų vystymosi tendencijas, gerins švietimo sistemos infrastrukturą, taip užtikrinant aukštą švietimo paslaugų kokybę. Projektas siekia sukurti tinkamas sąlygas dinamiškai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bazei Lietuvos mokslo ir studiju sistemoje, skatinant bendradarbiavimą tarp skirtingų mokslo šakų. Įkurtas nanotechnologijų centras taps pirmuoju tokio pobūdžio centru Vilniuje, turinčiu pagrindinius šiuolaikinius nanotechnologinius matavimo įrengimus, skirtus ne tik aukšciausių kvalifikacijų specialistų rengimui, bet ir taikomiesiems moksliniams tyrimams.

Projektas parengtas veiksmingam 2 prioriteto – žmogiškųjų išteklių plėtros – priemonių įgyvendinimui užtikrinant tinkamos infrastruktūros plėtrą. Šis projektas papildo Vilniaus universiteto ir VU Imunologijos instituto parengtą projektą „Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programa (NanoStudijos)“.

NanoTecnas in English

Vykdant  BPD 1.5 priemonės projektą buvo įsigyti nauji laboratorinės įrangos prietaisai, sukurti ir išbandyti šeši nauji laboratorinių darbų stendai.


Projekto vykdytojas   
Vilniaus Universiteto Chemijos fakultetas

Partneris   
Vilniaus Universiteto Imunologijos institutas

Projekto vadovas   
VU Chemijos fakulteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros profesorius Arūnas Ramanavičius