Prisijungimo vardas:
Slaptažodis:

NAUJIENOS APIE PROJEKTĄ STUDIJOS PARTNERIAI KONTAKTAI VIRŠUS
 
 
Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programa

NanoStudijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turėsiančius įtakos sparčiam aukštųjų technologijų vystymuisi Lietuvoje.
Nanotechnologijų mokykla 4 2010-11-30
Nanodarinių tyrimas ir formavimas elektrocheminiais ir atominių jėgų mikroskopijos metodais Plačiau
Administracinio personalo posėdis 2008-11-07
2008 m. gegužės 30 d. (penktadienį) 16 val. Analizinės chemijos auditorijoje vyks projekto administracinio personalo posėdis Plačiau
Administracinio personalo posėdis 2008-05-19
2008 m. gegužės 19 d. (pirmadienį) 10 val. Analizinės chemijos auditorijoje vyks projekto administracinio personalo posėdis Plačiau
Nanotechnologijų seminaras 2008-05-07
Š.m. gegužės 19 dieną vyks Nanotechnologijų seminaras Plačiau
Administracinio personalo posėdis 2008-04-21
2008 m. balandžio 23 d. (trečiadienį) 16 val. Analizinės chemijos auditorijoje vyks projekto išplėstinio administracinio personalo posėdis Plačiau
Naujienų archyvas.
APIE PROJEKTĄ

 Vasaros mokykla 1

Nanotechnologijų mokykla 2

Nanotechnologijų mokykla 3

Nanotechnologijų seminarai

Mūsų laboratorija

 

Projekto tikslas:

Sukurti sąlygas rengti ES lygio II ir III pakopos aukštųjų technologijų specialistus, įtakosiančius spartų mokslo ir technologijų vystymąsi.

Projekto uždaviniai:

1.    Parengti medžiagotyros ir nanotechnologijos II ir III pakopos studijų mokymo programas.
2.    Parengti interaktyvų ir vartotojams prieinamą „Cheminių technologijų vadybos” modulį.
3.    Parengti mokymo priemones, paskaitų konspektus, laboratorinių darbų aprašus ir kitas priemones medžiagotyros ir nanotechnologijos II ir III pakopos studijų mokymo programoms vykdyti.
4.    Organizuoti seminarus ir vasaros mokyklas jauniems specialistams, kviečiant lektoriais Lietuvos ir užsienio aukštųjų technologijų įmonių specialistus.
5.    Rengti aukščiausios kategorijos specialistus nanotechnologijų ir medžiagotyros kryptyse.

Projekto laukiamas rezultatas:

Nanotechnologijų ir medžiagotyros specializacijos specialistų rengimas kokybiškai pagerins aukštųjų technologijų pramonės ir kitų institucijų situaciją Lietuvoje, nes jie taps šių sparčiai besivystančių sričių pagrindine varančiąja jėga. Būtent šie specialistai kurs naujus produktus moksliniuose institutuose bei aukštųjų technologijų įmonėse ir skatins šių institucijų technologinį ir ekonominį vystymąsi. Šiuo metu nei Vilniaus universiteto Chemijos fakultete nei Vilniaus universiteto Imunologijos institute be Europos sąjungos Struktūrinių fondų paramos nebūtų galima sukurti prielaidų aukštesnės kvalifikacijos specialistams rengti, nes tam nėra pakankamai finansinių išteklių. Finansavus šį projektą sukurtos mokymo programos leis dalinai patenkinti Lietuvos aukštųjų technologijų žmonių ir mokslinių institutų aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių poreikius. To pasėkoje bus galima žymiai pagerinti Lietuvos įmonėëse kuriamų produktų kokybę. Tai ilgalaikėje perspektyvoje sąlygos Lietuvos aukštųjų technologijų pramonės įmonių konkurencingumą pasaulio rinkose. Sukurta “Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programa“ (NanoStudijos) bus vykdoma lygiagrečiai realizuojant BPD 1.5 projekto “Nanotechnologijų ir medžiagotyros centras“ (NanoTechnas), kurio tikslas  parengti Nanotechnologijų ir medžiagotyros studijoms ir moksliniams  tyrimams reikalingą bazę.

Straipsniai
Projekto administracija